Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2021 - targowekTargowek
$k=budzet partycypacyjny, targowek
$a=Paweł Ziniewicz
$d=2020.09.11
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/21372><b>68 -
Garaż dla rowerów w zrewitalizowanej hydroforni wraz z ogródkiem miododajnym</b></a><br />

Zrewitalizowanie starej hydrofornii umieszczonej pomiędzy blokami Smoleńska 70, Smoleńska 66 a jezdnią ulicy Piotra Skargi.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.