Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu obywatelskiego na rok 20202021 - Praga Północ
$k=budzet partycypacyjny, praga_polnoc
$a=Paweł Ziniewicz
$d=2020.09.11
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/21735><b>6 -
Wiaty rowerowe na Nowej Pradze</b></a><br />

Proponowane lokalizacje wiat to dwa podwórka kamienic znajdujących się po przeciwnych stronach ulicy Szymanowskiego:
1) przed budynkiem przy ul. Szymanowskiego 5a od strony Szanajcy 18a
2) przy budynkach Dąbrowszczaków 8 - Brechta 13


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.