Budżet partycypacyjny Warszawa 2021

1742 - Domalujmy brakujące kontrapasy
Sieć śródmiejskich kontrapasów rowerowych jest niekompletna. W kilku miejscach brakuje kilkudziesięciometrowych odcinków, co wyklucza możliwość pełnego wykorzystywania ciągów ulic do przemieszczania się rowerem. Domalujmy je razem. Z wielu propozycji kontrapasów po weryfikacji ostały się tylko dwa:
(1) na ul. Poznańskiej (odcinek od ul. Wilczej do ul. Pięknej),
(2) na Wilczej (odcinek od ul. Marszałkowskiej do ul. Pięknej).

29 - Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy
Projekt polega na nasadzeniu nowych drzew przy ul. Moniuszki przy dawnym Sezamie oraz rekultywacji istniejącego zieleńca przy ulicy Widok, a także na podlewaniu drzew będących w gestii ZTP oraz ZZW w całym ścisłym centrum Warszawy

30 - Nowe drzewa na Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Widok
Projekt polega na zmianie zagospodarowania przestrzeni poprzez nasadzenia nowych drzew, po stronie zachodniej ulicy Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Widok - zgodnie koncepcją Zarządu Zieleni.

1425 - Rewitalizacja mis i drzew w Al. Jerozolimskich
Wymiana ziemi w misach drzew istniejących w Al. Jerozolimskich pomiędzy Marszałkowską a Nowym Światem.