Budżet partycypacyjny Warszawa 2021

66 - 200 stojaków na rowery dla Bielan
Władze Dzielnicy zakupią 200 szt. stojaków rowerowych. Kształt - odwrócona litera "U". Zamontowane zostaną w parkach, na podwórkach i ulicach Bielan, w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców i zgodnych szeroką pojętą infrastrukturą.